Bedrift

Manglende internkontroll av det elektriske anlegget...

...Kan få konsekvenser som sender rystelser helt inn på styrerommet.

Delegér vedlikeholdet for internkontroll av elektriske anlegget til oss.

Vi tar ansvaret

Logg inn: IK elektro

Forskriften om internkontroll innebærer at du som leder står ansvarlig for at det elektriske anlegget i bedriften din er i skjønneste orden. Det betyr at skjematisk dokumentasjon av regelmessig kontroll og vedlikehold er på plass. Myndighetene har nå innskjerpet kontrollene, og manglende dokumentasjon kan resultere i bøter. Vi vet at du får lite tid til å måle lux, sjekke sikringsskap og lete etter overledninger. Men nå kan du enkelt delegere kontroll og vedlikehold av el-anlegget til oss før kontroll-myndighetene dukker opp.

Tilfredsstiller myndighetenes krav


For å danne et godt grunnlag for en IDV-analyse bruker vi en sjekkliste som tar utgangspunkt i alt som tilsynsorganene gjennomgår ved en kontroll av det elektriske anlegget. Deretter utvikler vi en tiltaksplan som påviser eventuelle mangler eller reparasjoner som må utføres.

Når anlegget er i forskriftsmessig stand, utarbeides en vedlikeholdsplan. Denne vedlikeholds-planen tar for seg arbeidsoppgaver som dine ansatte kan utføre, hvilke oppgaver vaktmester/vedlikeholds-personell har ansvar for, og hva vi skal utføre av ettersyn og kontroll.

Det kan også utarbeides en reservedelsplan som kan være god å ha hvis alvorlige feil oppstår ved det elektriske anlegget. Reservedelsplanen viser hvor reservekomponenter til anlegget befinner seg, ­ og hvem som har ansvaret for å fremskaffe disse. Dette kan effektivt fordeles mellom leverandør, installatør og den enkelte bedrift.