Elfag

Ikke alle har like gode erfaringer med håndverkere av ymse slag - som kommer og går når det passer, og som ikke er særlig nøye med at prisen på den ferdige jobben er den samme som man ble enige om å forhånd.

Slik er det ikke hos oss: Som den eneste elektrikerkjeden i Norge tilbyr Elfag sine kunder en sikkerhet - Elfag-avtalen.

Elfag avtalen er et løfte om at Elfag-installatøren gjør jobben til avtalt tid og til avtalt pris.Som den største elektrikerkjeden i Norge krever vi en hel del av våre montører. Det er utviklet egne kursprogram som sørger for at Elfag-installatørene stadig oppdateres og videreutvikles.

I tillegg forventer vi at ærlighet, respekt og kompetanse er egenskaper alle Elfagere har. Derfor vil du oppleve at vi er stolte av å tilhøre denne kjeden. Og at vi setter vår ære i å være ferdig til avtalt tid og til avtalt pris, så sant det ikke foreligger dramatisk uforutsette omstendigheter, og at forutsetningene for jobben er blitt endret underveis.I såfall skal du få et nytt kostnads-overslag før eventuelle ekstra kostnader påløper.

Slik kan du føle deg trygg med Elfag; trygg på at jobben ikke bare blir gjort forskriftsmessig, men at den også ferdigstilles til avtalt tid og til avtalt pris.